Intărirea capacităţilor şi abilităţilor Manageriale a ONG-urilor din Moldova

Ianuarie 2003 – Noiembrie 2004

 

Web-site-ul proiectului: www.ngo-at-work.org/moldova

 

Proiectul a avut ca ţintă îmbunătăţirea şi întărirea lucrului ONG-urilor din Moldova cu scopul de a permite pe deplin utilizarea potenţialului lor şi atragerea în actvităţile sale ONG-urile din întreaga Europă şi reţelele lor.

Partenerii noştri în acest proiect au fost  Gustav – Stresemann Institute e.V. (GSI) şi Academia Europeană pentru Politici şi Economie, Bonn

 

Obiective

  • Dezvoltarea programelor de training care includ buna practică managerială pentru ONG-uri şi pot servi ca model apropiat pentru alte ONG-uri din Moldova care nu participă direct în această programă.
  • Implementarea celor mai bune practici în organizaţiile participante
  • Pregătirea trainerilor locali care ar continua efectuarea trainingurilor şi după încheierea proiectului.
  • Stabilirea unui web forum bazat pe discuţii şi traininguri care ar fi accesibil şi ar servi ca platformă permanentă pentru problemele discutate în această programă.

 

Au fost petrecute 12 seminare a cîte 3 zile fiecare pentru ONG-uri din întreaga Moldovă, inclusiv Transnistria şi Găgăuzia. Odata cu punerea în funţie a web serverului de training , ideia inovatoare de training a garantat o învăţare benefică şi multilaterală. Seminarele de evaluare pentru cei mai activi participanţi  le-au permis să împartă cea mai bună practică.

 

 

 

238 de participanţi, reprezentanţi ai aproximativ 150 de organizaţii nonguvernamentale din Moldova, au luat parte la programul seminarului. Ei au obţinut cunoştinţe în privinţa unor noi abilităţi de management a organizaţiei nonguvernamentale care le-ar permite lor să lucreze mult mai eficace. 

Suportul financiar al proiectului: Comisia Europeană,  Institutional Building Partnership Programme

 

 

Pentru a afla mai mult despre acest proiect, Vă rugăm să vizitaţi aceasta pagină web 

 www.ngo-at-work.org/moldova