Promovarea Implementării Standartelor Europene ale Normelor de Drept, Drepturile Omului şi Condiţilor Umane în locurile de detenţie din Republica Moldova

Decembrie 2001 – Decembrie 2004

 

Scopul proiectului a constat în contribuţia şi implementarea recomandarilor Comisiei de Prevenire a Torurii, necesităţilor şi limitelor identificate, necesisităţile Guvernului Moldovei pentru a îndeplini Standartele Europene de norme de drept, drepturile omului şi condiţiilor umane de detenţie.

Partenerii noştri în acest proiect au fost 4 ONG-uri din Moldova: CReDO, LADOM, SIEDO, Comitetul Helsinki – Moldova.

Pentru prima dată în Republica Moldova cinci organizaţii nonguvernamentale au luat parte la un proiect comun. 

 

Obiective

 

  • Formarea atitudinii înţelegătoare a angajaţilor penitenciarelor faţă de deţinuţi şi obţinerea cunoştinţelor despre Standartele Europene de drepturi ale deţinuţilor.
  • Contribuţia personală în schimbarea atitudinii societăţii civile din Moldova faţă de deţinuţi.
  • Îmbunătăţirea cadrelor de drept legate de prevenirea torturii în detenţie, garanţiile de respectare a procedurilor în detenţie şi accesul la justiţie.
  • Facilitarea reabilitării sociale şi psihologice a deţinuţilor.
  • Promovarea pluralismului la nivel de societate civilă de către instituţii şi organizaţii.

 

Cu scopul îmbunătăţirii reabilitării sociale şi psihologice a deţinuţilor, SIDO-SRM a acordat asistenţă socială şi psihologică deţinuţilor din penitenciarul pentru femei OSC 29/7, com. Rusca, Colonia de Reeducare pentru minori, or. Lipcani, Penitenciarul pentru bărbaţi OSC 29/4, or. Cricova şi familiilor lor; au fost organizate vizite a rudelor,  evenimente culturale şi sportive.

 

 

 

 

SIDO-SRM a creat cabinetele de consultaţie psihologică în trei penitenciare care au fost echipate cu aparatajul audio-video necesar.

 

 

 

 

 

SIDO-SRM a petrecut 2 seminare republicane „Drepturile şi problemele copiilor rămaşi fără grija parintească”, „Drepturile şi problemele copiilor în conflict cu legea”,  au fost editate 3 broşuri „Ajută-ţi copilul şi pe tine însuţi” (2 ediţii) şi „Apărăţi drepturile tale şi drepturile copiilor tai”.

     

 

 

 

 

 

 

Suportul financiar al proiectului: Comisia Europeană