Drepturile omului

În anul 2007 SIDO-SRM în colaborare cu Secţiile din Rusia şi Germania a început implementarea proiectului de coaliţie „Respectarea Drepturilor Omului în ţările din spaţiul post-sovietic”. SIDO – Secţia Rusească a fost iniţiatoarea proiectului.


Actualitatea şi oportunitatea proiectului este evidentă, deoarece, imediat după destrămarea USSR 15 ani în urmă, noile state independente şi-au proclamat ca scop formarea societăţii democratice, bazată pe prioritatea standardelor internaţionale în respectarea drepturilor omului, crearea condiţiilor pentru intrarea în comunitatea ţărilor democratice dezvoltate.  


Însă, în realitate, unul din statele noi a ales calea autoritarismului deschis, este de ajuns să ne aducem aminte de Turcmenistan pe timpul Turkmen-bashi. Altele, necătînd la toate greutăţile şi problemele, au reuşit să intre în componenţa Uniunii Europene. Celelalte, pînă în prezent, nu au reuşit să creeze un sistem efectiv de transmitere democratică a puterii, să învingă corupţia, să excludă folosirea puterii de stat şi a organelor judiciare în scopul persecutării şi suprimării oponenţilor politici.  


Consiliul Europei, organizaţiile internaţionale de apărare a drepturilor omului în timpul monitoring-lor respectării drepturilor omului în noile state independente permanent remarcă faptele nerespectării standardelor internaţionale în desfăşurarea campaniilor electorale, în asigurarea drepturilor omului, inclusiv în sfera procedurii judiciare, ignorarea faptelor de aplicare a torturii şi a altor metode ilegale de influenţă în procesele penale, condiţii rele în locurile de detenţie, discriminări pe bază de sex, vîrstă, grup etnic.


De aceea, scopul proiectului dat este de a face o analiză complexă a situaţiei privind asigurarea drepturilor omului în statele spaţiului post-sovietic, generalizarea realizărilor şi eşecurilor în crearea societăţii civile democratice şi statului democratic, elaborarea recomandărilor pentru fiecare stat şi structurile internaţionale, în care intră aceste state.  


Proiectul a început cu o conferinţă de presă, care a fost desfăşurată la data de 26 aprilie în Chişinău. Dr. Liubov Nemcinova, preşedintele SIDO-SRM, Vladimir Novitskii, preşedintele SIDO – Secţia Rusească şi Paul Strutzescu, preşedintele ONG-lui „Liga pentru apărarea drepturilor omului din Moldova” au informat reprezentanţii mass-media şi televiziunei cu privire la proiect şi obiectivele lui. Ei au dat răspunsuri la întrebările jurnaliştilor ce ţin de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova.


La 31 mai 2007 în Centrul de presă de Stat din Berlin, Reichstag a avut loc conferinţa internaţională „Drepturile Omului şi Libertăţile Democratice în Republica Moldova: pe Cale spre Valorile Europene Comune”La conferinţă au participat reprezentaţii organizaţiilor de apărare a drepturilor omului internaţionale şi din Moldova, deputaţii Parlamentului European, reprezentanţii OSCE, Consiliului Europei, ONU, diplomaţi, jurnalişti.


Pe parcursul conferinţei au fost abordate chestiunile cu privire la respectarea drepturilor politice şi civile în Republica Moldova, asigurarea libertăţii răspîndirii informaţiei şi independenţei mass-media, activitatea sistemului judiciar şi corespunderea condiţiilor de detenţie cu standardele internaţionale


Raportorii conferinţei:

Karl Hafen Director Executiv al SIDO – Secţia Germană
Igor Korman Ambasadorul Republicii Moldova în Germania
Raisa Apolschii Ombudsman, Director al Centrului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova
Serghei Ostaf Executive Director of NGO “CReDO”
Lilia Pasat Soţia deţinutului politic Valeriu Pasat, fost Ministru al Apărării al Republicii Moldova
Vitalii Nagacevschi Preşedinte al ONG “Juriştii pentru Drepturile Omului”
Veaceslav Ţurcan Coordonator de programe al ONG “Amnesty International Moldova”
Veaceslav Toncoglaz Adjunct(ex) al Directorului Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova

A fost desfăşurată conferinţa de presă.

După conferinţă, reprezentanţii Secţiilor din Moldova şi Rusia, Liubov Nemcinova, Diana Zinenco şi Vladimir Novitskii au avut o întîlnire neformală cu Mihail Gorbaciov, ex-preşedintele USSR.

În cadrul actualului proiect de coaliţie a Secţiilor Societăţii Internaţionale a Drepturilor Omului se prevede desfăşurarea conferinţelor internaţionale privind drepturile omului în Rusia, Ucraina, Belarusia, ţările Baltice, ţările regiunii Caucasiene, ţările regiunii Asiei Centrale.

Încălcarea drepturilor omului este una din problemele majore a sistemului penitenciar din Republica Moldova. Colaboratorii penitenciarului joacă un rol important în respectarea drepturilor omului în locurile de detenţie. Mult depinde de cunoştinţele lor în sfera drepturilor fundamentale, libertăţilor omului şi drepturilor specifice ale deţinuţilor.


SIDO-SRM şi-a propus să informeze colaboratorii instituţiilor penitenciare cu privire la drepturile fundamentale şi libertăţile omului, să menţioneze importanţa respectării şi apărării lor, să ridice nivelului de competenţă a colaboratorilor privind rolul său în apărarea şi respectarea drepturilor omului şi demnităţii umane în lucrul zilnic, să informeze colaboratorii penitenciarelor cu privire la necesităţile speciale ale femeilor şi minorilor ca grupe vulnerabile de deţinuţi.


Pe parcursul perioadei mai – octombrie 2004, SIDO-SRM a elaborat şi petrecut training-uri de 2 zile în 4 instituţii penitenciare din Moldova:

  • P-7 (instituţia penitenciară pentru femei şi fete), com. Rusca
  • Colonia de corecţie nr. 3 (instituţia penitenciară pentru femei şi bărbaţi), or. Leova
  • Colonia de educaţie pentru minori, or. Lipcani
  • P-12 (instituţia penitenciară pentru femei şi bărbaţi), or. Tighina

 


Materialele training-lui au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu reprezentanţii Departamentului Instituţiilor Penitenciare.


  


Training-ul pentru colaboratorii penitenciarilor “Drepturile omului şi grupele vulnerabile de deţinuţi” includea în sine lecţii scurte, materiale video, exerciţii în grupe, discuţii privind  drepturile şi libertăţile omului la general şi drepturile femeilor şi minorilor ca grupe vulnerabile de deţinuţi.  

Pentru prima dată în Republica Moldova 5 ONG-uri au format un consorţium pentru promovarea standardelor europene a normelor dreptului, drepturilor omului şi condiţiilor umane în locurile de detenţie. Proiectul “Promovarea implementării standardelor europene a normelor dreptului, drepturilor omului şi condiţiilor umane în locurile de detenţie din Republica Moldova” a durat 3 ani (decembrie 2001 – decembrie 2004). El a fost susţinut financiar de Comisia Europeană. Partenerii noştri în acest proiect au fost : CReDO, LADOM, MHC and SIEDO.


Proectul a fost îndreptat spre ridicarea nivelului de competenţă şi dezvoltarea abilităţilor colaboratorilor penitenciarilor în domeniul standardelor europene privind drepturile omului în detenţie; asigurarea garanţiilor procesuale şi accesului la justiţie pe perioada detenţiei; reabilitare psihologică şi socială pentru deţinuţi.


Specialiştii SIDO-SRM au oferit asistenţă socială şi psihologică femeilor deţinute, minorilor, bărbaţilor deţinuţi (în penitenciarul pentru femei P-7, Rusca; Colonia de educaţie pentru minori, Lipcani; penitenciarul pentru bărbaţi P-4, Cricova) şi familiilor lor.


Noi am organizat vizitele rudelor la deţinuţi, manifestări culturale şi sportive în penitenciare.


 


 


 SIDO-SRM a deschis cabinete psihologice în trei penitenciare. Ele au fost echipate cu tehnică audio şi video.


Organizaţia noastră a petrecut 2 seminare republicane “Drepturile şi problemele copiilor lipsiţi de grija părintescă”, “Drepturile şi problemele copiilor în conflict cu legea”.


 


Noi am pregătit şi publicat broşurele ”Ajută-te pe tine şi pe copilul tău” (2 publicaţii) şi „Apără-ţi drepturile tale şi drepturile copiilor tăi”.


SIDO-SRM organizează regulat întîlnirile copiilor cu mamele deţinute în instituţia penitenciară P-7, com.Rusca.


Aceşti copii sunt din familii sărace sau locuiesc în case de copii, şcoli-internate, şi pentru ei aceasta este unica şansă să-şi vadă mamele.


Cu suportul financiar al KNCV SIDO-SRM în 2004 a reconstruit Centrul de vizite în penitenciarul pentru femei. SIDO-SRM a instalat sistemele de încălzire, alimentare cu apă şi canalizare, a procurat mobilă.


La momentul actual în Centrul de vizite sunt 4 odăi pentru întîlniri, culoar, bucătărie echipată, viceu, baie, cameră pentru copii.


În fotografiile de mai jos puteţi să vedeţi condiţiile pînă şi după reparaţie.

Pînă

După

Pînă

După

Societatea Internaţională a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova activ optează pentru îmbunătăţirea situaţiei în locurile de detenţie şi respectarea drepturilor omului, regulilor şi normelor de întreţinere a femeilor, femeilor însărcinate şi mamelor cu copii.


Cu scopul de a promova îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere a femeilor deţinute şi, de asemenea, realizarea drepturilor lor la îngrijire specială şi asistenţă pe perioada sarcinii, în timpul naşterii şi aflarea copilului cu mama, în iulie 2005 – aprilie 2006 SIDO – SRM a desfăşurat monitoring-ul respectarea drepturilor femeilor deţinute în unicul penitenciar pentru femei din Republica Moldova – P-7, satul Rusca.


Cercetările au fost petrecute prin anchetarea anonimă atît a femeilor deţinute cît şi a colaboratorilor coloniei. Au fost cercetate condiţiile de detenţie, posibilitatea femeilor deţinute de a se bucura de dreptul la îngrijire specială şi asistenţă pe perioada sarcinii, în timpul naşterii şi aflarea copilului cu mama.


Rezultatele cercetării au fost publicate în raport în limba rusă şi engleză. Raportul a fost expediat autorităţilor statale, organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţilor mass-media.


 


Rezultatele monitoringului au fost discutate la masa rotundă cu colaboratorii Departamentului Instituţii Penitenciare Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.


Masa rotunda cu colaboratorii DIP

Echipa care a desfăşurat monitoringul

Anchetarea femeilor deţinute în P-7

Conferinţa de presă privind  rezultatele monitoringului

În februarie şi octombrie 2004 în cadrul proiectului „Overcoming of Stigma, Discrimination and Stereotypes with respect to HIV-infected Detainees, Elimination of their Social Isolation in Prisons” SIDO-SRM a desfăşurat monitoringul “Evaluarea nivelului de cunoştinţe a deţinuţilor infectaţi HIV privind drepturilor lor” în 4 penitenciare din Republica Moldova, unde se deţin mai mult de 65 % de deţinuţi infectaţi HIV/SIDA: P-6, Soroca; P-18, Branesti; P-7, Rusca; P-4, Cricova.


În urma rezultatelor monitoringului, cu scopul de a mări nivelul de cunoştinţe a deţinuţilor infectaţi HIV privind drepturilor lor, a fost elaborată şi editată broşura „HIV/SIDA şi drepturile deţinuţilor”.


Broşura conţine explicaţii cu privire la statutul legal al deţinuţilor infectaţi HIV pe baza legislaţiei Republicii Moldova. Broşura a fost repartizată deţinuţilor.


De asemenea, pentru deţinuţi au fost desfăşurate seminare în domeniul drepturilor omului şi drepturilor deţinuţilor, infectaţi HIV.

La celebrarea Zilei Europei în Moldova, noi am informat societatea despre activităţile noastre. Pe parcursul evenimentului, activităţile noastre au fost prezentate autorităţilor publice, jurnaliştilor, ONG-urilor, publicului larg.

 

Liubov Nemcinova (preşedintele SIDO-SRM) şi Vlad Filat (Prim-ministru) la Ziua Europei

Participanţii loteriei cu premii “Cunoşti Drepturile Omului?” la Ziua Europei

Pentru a atrage atenţia vizitatorilor, a fost organizată loteria cu premii “Cunoşti Drepturile Omului?” Pe parcursul evenimentului, au fost discutate oportunităţi de colaborare ale ONG-urilor cu autorităţile publice, în vederea  diminuării sărăciei, soluţionării problemelor persoanelor deţinute şi celor eliberate din detenţie, cît şi altor persoane socialmente vulnerabile. Toţi cei interesaţi au primit material informative cu privire la activităţile organizaţiei.

În 2010, noi am organizat 6 vizite ale copiilor la mamele lor deţinute în Penitenciarul nr. 7, s. Rusca.

 


Au fost aduşi în vizită la mame copii din familii sărace, şcoli-internat, centre de reabilitare şi case de copii de tip familial. Ei au fost însoţiţi de rude, asistenţi sociali, educatori. 60 persoane au participat la vizite.

Copiii au fost aduşi la penitenciar cu autobuse şi au primit colete cu produse alimentare pentru a le face cadou mamelor.

Întilnirile copiilor cu mamele au fost unele pline de fericire, dar şi de durere, din cauza situaţiei în care se află şi copii, şi mamele. Unii copii nu şi-au văzut mamele de 10 luni, alţii de 3 ani.


Copiii au avut posibilitatea să povestească mămicilor despre activităţile lor, despre problemele cu care se confruntă şi care le sunt aşteptările.

În timpul vizitelor, copii au fost fotografiaţi împreună cu mamele şi apoi fiecare dintre ei a primit poze ca amintire. Copiii ne-au scris scrisori de mulţumire: “… Vă sunt foarte recunoscător, deoarece pentru prima dată în 3 ani am putut să-mi văd mama…”, “… vă mulţumesc pentru poza cu mămica şi sora mea mică, eu le aştept să vie acasă , să fim din nou o familie adevărată…”.


 

Vizita copiilor şi rudelor la femeile deţinute

Declarația Universală a Drepturilor Omului

http://www.ifapcom.ru/files/Documents/udhrights.pdf

Convenția asupra Drepturilor Copilului

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_ru.pdf

 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml

CONVENTIA ASUPRA ELIMINARII TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE FATA DE FEMEI

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360795R.pdf