RAPORT DE ACTIVITATE 2010

Pe parcursul anului 2010 Asociaţia Obştească Societatea Internaţională a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova (Asociaţia Obştească S.I.D.O.-S.R.M.) în colaborare strînsă cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare al MJ din RM şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi-a continuat activitatea privind asistenţa cu scopul reintegrării sociale a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi, atragerea atenţiei societăţii către problemele reintegrării sociale a foştilor deţinuţi, integrarea profesională a categoriilor de persoane socialmente vulnerabile, precum femeile foste deţinute.

 

Colaboratorii Centrului de reintegrare socială pentru deţinuţi şi foştii deţinuţi care activează în cadrul Asociaţiei Obşteşti S.I.D.O.-S.R.M. au acordat asistenţă femeilor deţinute din Penitenciarul nr. 7, s. Rusca, şi foştilor deţinuţi care se adresează după asistenţă.

Au fost acordate beneficiarilor următoarele servicii:

  • asistenţă în obţinerea îndemnizaţiilor, înlesnirilor; asistenţă în gasirea unui loc de muncă (informaţii cu privire la angajarea în cîmpul muncii, recalificare);
  • asistenţă în perfectarea şi restabilirea actelor (scrierea cererilor, scrisorilor către instituţiile abilitate cu privire la angajarea în cîmpul muncii, viza de reşedinţă, studii, obţinerea actelor de identitate etc.);
  • oferirea posibilităţii de a primi o profesie gratuită, şi anume cea de frizer, pentru femeile foste deţinute sau aflate în conflict cu legea;
  • asistenţă în restabilirea relaţiilor cu familia; consultanţă psihologică individuală.

 

Pe parcursul anului 2010 au beneficiat de asistenţă individuală 326 de deţinuţi şi de foşti deţinuţi.

Problemele cu care s-au adresat beneficiarii sunt multiple şi includ atît sfera socio-economică, juridică, cît şi pe cea psihologică şi relaţională.

Colaboratorii Centrului au oferit recomandări cu privire la primii paşi după eliberare, la modalitatea de soluţionare a problemelor referitoare la domiciliu, actele de identitate, angajarea în cîmpul muncii, plecarea peste hotare, restabilirea relaţiilor cu familia, rudele apropiate, problemele de comportament, metode de aparare psihologică şi de rezolvare a conflictelor, comportamentul cu angajatorul.

 

Pe parcursul anului 2010, Asociaţia Obştească S.I.D.O.-S.R.M. a continuat implimentarea proiectul de parteneriat „O nouă abordare a reducerii sărăciei în Moldova – eforturile comune ale ONG-urilor şi administraţiilor locale” cu Gustav Stresemann Institut e. V.(Bonn) şi ProNGO! e.V.,( Koeln), finanţat de Comisia Europeană. Obiectivul proiectului a fost să contribuie la reducerea sărăcieă, să dezvolte şi să fortifice capacităţile ONG-urilor şi ale autorităţilor locale, precum şi să dezvolte şi să încurajeze cooperarea între ele. Proiectul a finalizat în luna decembrie 2010.

 

Asociaţia Obştească S.I.D.O.-S.R.M au fost organizate traininguri pentru femeile deţinute din penitenciarul nr.7, Rusca. Pe parcursul acestora, femeile deţinute au fost învăţate cum să depăşească conflictele, cum să găsească un loc de muncă, cum să restabilească relaţiile cu copiii. Pe parcursul anului 2010 au fost desfăşurate traininguri cu 3 grupe de deţinute, în total 30 de persoane.

La final, deţinutele au primit certificate de participare la training, acest fapt fiind important pentru caracteristica personală a condamnatei şi denotă dorinţa acesteia de a se reintegra şi de a fi pregătită pentru viaţa după detenţie.

 

Femeile foste deţinute au putut beneficia de obţinerea unei noi profesii, cea de frizer. În anul 2010, 40 de femei au fost instruite şi au obţinut calificarea de frizer. La momentul actual, toate femeile care au fost instruite în cadrul proiectului s-au angajat în cîmpul muncii şi activează în calitate de frizeri.

 

Pe parcursul anului 2010, Asociaţia Obştească S.I.D.O.-S.R.M. a organizat 6 vizite a copiilor la mamele deţinute la care au participat 60 de persoane. Beneficiarii acestor vizite au fost copiii din şcoli-internat, din case de copii de tip familial, din centre de plasament şi din familii social vulnerabile. Copiii au fost însoţiţi de educatori, bunici sau rude apropiate.În timpul vizitelor a fost organizat prînzul pentru copii şi mamele lor. Toţi participanţii au obţinut plicuri, hîrtie, timbre, seturi de produse alimentare. Întîlnirile organizate au acordat posibilitate deţinutelor să-şi manifeste sentimentele către copiii lor. Ei au restabilit şi au întărit relaţiile familiale.

 

Pentru atragerea atenţiei către problemele femeilor deţinute şi copiilor acestora, a fost produs un film documentar „Dragostea schimbă destine”. Filmul a fost prezentat în cadrul programelor TV.

 

Asociaţia Obştească S.I.D.O.-S.R.M. în parteneriat cu Academia Administrativă Publică a desfăşurat seminare cu reprezentanţii administraţiilor publice locale şi seminare cu reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale. Pe parcursul anului 2010 au fost desfăşurate 6 seminare pentru reprezentanţii administraţiei locale şi 6 seminare pentru reprezentanţii ONG-urilor în localităţile Chişinău, Hînceşti, Comrat, Făleşti, Edineţ, Coşniţa. Au participat 185 de reprezentanţi din partea administraţiei locale şi 187 de reprezentanţi din partea organizaţiilor non-guvernamentale.

În cadrul seminarelor sa discutat necesitatea colaborării ONG-urilor cu administraţiile publice locale pentru diminuarea sărăciei, prin acordarea serviciilor categoriilor de persoane social vulnerabile, diminuarea sărăciei prin politici de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea parteneriatului local.

De asemenea, au fost organizate 8 mese rotunde pentru reprezentanţi din partea autorităţilor publice locale şi reprezentanţi din partea asociaţiilor obşteşti în localităţile Chişinău, Hînceşti, Comrat, Făleşti, Edineţ, Coşniţa, Soroca, Cahul, unde aceştia au avut posibilitate să discute cele mai actuale probleme şi să caute în comun soluţii, de asemenea să construiască relaţii de colaborare eficiente, bazate pe încredere şi cooperare.

A fost petrecut monitoringul activităţii Asociaţiei Obşteaşti S.I.D.O.-S.R.M. în cadrul proiectului „O nouă abordare a reducerii sărăciei în Moldova – eforturile comune ale ONG-urilor şi administraţiilor locale”. Comisia Europeană a evaluat implimentarea proiectului ca fiind una foarte reuşită.

 

În  anul 2010, Asociaţia Obştească S.I.D.O.-S.R.M. a mai implimentat un proiect „Creşterea încrederii în organizaţiile societăţii civile din Moldova, inclusiv Transnistria şi Gagauzia” , finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Partenerii proiectului sînt  organizaţiile: Pro NGO! (Koeln, Germania), “Centrul Nistrean de Justiţie Comunitară” (Tighina), “Resonance” (Tighina), “Stels-Tera” (Tiraspol), Contact (Comrat, Chişinău). 

Scopul proiectului a fost atragerea atenţiei societăţii asupra activităţii asociaţiilor obşteşti şi asupra potenţialului acestora în soluţionarea problemelor sociale şi comunitare.

În acest sens a fost organizat Primul Concurs de fotografii pentru asociaţiile obşteşti „Inspiraţie prin acţiune”, care a finalizat cu expoziţia de fotografii „Organizaţiile Societăţii Civile: inspiraţie prin acţiune”. La concurs au participat 109 organizaţii ale societăţii civile din toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv Transnistria şi Gagauzia. Au fost primite peste 450 de fotografii.

La expoziţie au fost prezentate cele mai bune 100 de fotografii din partea a 59 de organizaţii. 

 

Activitatea Asociaţiei Obşteşti S.I.D.O.-S.R.M. a fost reflectată în ziarele „Săptămîna”, „Dreptul”, „Unghiul”,”Realitatea”, „Vocea Bălţului”, “Ziarul de Gardă”, “Jurnal de Chişinău”, în programele radio „Antena C”, „Radio-Moldova 1”, „Comrat-GVI”, în programele TV „Alt TV”, „Moldova 1”, „Busuioc TV”, „ProTV”, etc.

 

Organizaţia noastră a fost reînregistrată la Ministerul Justiţiei în anul 2010.

A fost petrecut auditul financiar pentru anul 2010.

 

 

Dr. Liubov Nemcinova

Preşedinte al Asociaţiei Obşteşti Societatea Internaţională a

Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova

 

28.12.2010