Compania de Informare şi Ratificare a Curtei Penale Internaţionale pentru Ţările Asiei Centrale şi Mongolia

Iulie 2004, Noiembrie 2004

Acest proiect a fost elaborat pentru a ridica problema şi a aduce la cunoştinţa Curţii Penale Internaţionale, forţelor armate şi societăţii civile în a susţine îndeplinirea Statutului de la Roma în legislaţia naţională a Ţărilor Asiei Centrale, Mongolia şi Moldova

 

Partenerul nostru în acest proiect a fost Gustav – Stresemann Institute e.V. (GSI) – Academia pentru Politică şi Economie Europeană, Bonn

 

Au fost petrecute 2 seminare cu forţele armate şi ONG-urile pentru a spori înţelegerea susţinerilor Curţii Penale Intrneţionale

 

Scopul seminarului pentru Ministerul Apărării a fost propunerea informaţiei de bază despre Curtea Penală Internaţională, promovarea unei evaluări adecvate, scoaterea concluziilor pentru baza juridică şi de studiu şi dezvoltarea măsurilor de  prevenire a crimelor de război.

 

Scopul major al programei seminarului pentru organizaţiile nonguvernamentale a fost aducerea la cunoştinţa organizaţiilor civile din societate a aspectelor cele mai importante a dreptului penal internaţional şi a noilor posibilităţi care sunt reprezentate de către Curte Penală Internaţională

 

Suportul Financiar :  Comisia Europeană

Pentru a afla mai multe despre acest proiect, Vă rugăm să vizitaţi pagină web:

www.ngo-at-work.org/moldova

 

Pentru a afla despre Curte: www.icc-cpi.int