Ensuring Social Reintegration of Detainees

October 2005 – March 2006

 

Scopul proiectului este de a asigura reabilitarea şi reintegrarea socială a deţinuţilor prin intermediul lărgirii spectrului de servicii acordate de către Centrul de reintegrare socială pentru deţinuţi.

 

Objectives:

 

Realizarea unui cadru în care instituţiile de stat, organizaţiile neguvernamentale, agenţii economici, voluntarii şi publicul să colaboreze la reducerea infracţionalităţii, la prevenirea recidivei şi protejarea societăţii

Adaptarea deţinuţilor la un stil de viaţă pro-social

Sprijinirea deţinuţilor în rezolvarea problemelor de ordin juridic

 

Seminar republican Reprezentanţii instituţiilor de stat, APL,  ONG, mass-media, agenţii economici

Acordarea asistenţei sociale

Acordarea asistenţei juridice