Despre noi

Societatea Internationala a Drepturilor Omului şi-a început activitatea în anul 1972 în Frankfurt/Main, Germania, ca o organizaţie non-guvernamentală regională, care urmează directivele stabilite de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Cu timpul activităţile organizaţiei au trecut hotarele Germaniei şi Societatea s-a transformat în una internaţională (SIDO), obţinînd statutul consultativ pe lîngă Consiliul Europei, statutul asociativ pe lîngă Departamentul Informaţiei Publice a Organizaţiei Naţiunilor Unite, statut de observator pe lîngă Organizaţia Unităţii Africane, a devenit membrul Comitetului Organizaţiilor Non-Guvernamentale în Consiliul Europei şi a obţinut statutul consultativ ECOSOC pe lîngă ONU.

Societatea Internaţională a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova (SIDO–SRM) a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al RM la 12 februarie 1999, numărul de înregistrare 0874.

SIDO – SRM este o organizaţie independentă, naţională, non-guvernamentală, non-profit şi are certificat de utilitate publică.

Deja 18 ani activităţile noastre au ca scop atingerea obiectivului principal – promovarea unei societăţi democratice în Republica Moldova şi respectarea drepturilor omului. SIDO-SRM apără drepturile omului prin mijloacele legale şi prin desfăşurarea activităţilor de avansare a cunoştinţelor privind drepturile omului, de monitorizare a mijloacelor de asigurare a drepturilor omului, de educaţie civică, de consultare legală, precum şi prin desfăşurarea acţiunilor umanitare pentru categoriile social vulnerabile de populaţie.

Activitatea noastră se bazează pe principiile de transparenţă şi cooperare cu toate ONG-urile, organizaţiile de stat şi internaţionale, pe toleranţa, respectul faţă de beneficiarii noştri şi a demnităţii lor.

Pentru noi este important spiritul de echipă, conlucrarea şi participarea la procesul decizional. Noi suntem responsabili de calitatea muncii noastre.

Suntem mereu deschişi pentru colaborare.

Cu respect,
Dr. Liubov Nemcinova
Preşedintele Societăţii Internaţionale a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova